Zahraničná – európska politika

25. 9. 2013


Slovenská republika je stabilnou a rešpektovanou súčasťou Európskej únie a aj viacerých ďalších medzinárodných štruktúr.

V medzinárodných vzťahoch však bude podľa SOĽ bezpodmienečne nutné zachovať princíp suverenity národného štátu a dôsledne obhajovať záujmy občanov Slovenska nielen v rámci medzištátnych vzťahov ale aj vo vzťahu  k často až dominantnému presadzovaniu záujmom nadnárodných korporácií. Predpokladom uvedenej suverenity je aj zabezpečenie územnej nedotknuteľnosti štátu.
Samozrejmosťou by malo byť ctiť a plniť si svoje medzinárodné záväzky, ale nemožno ich nekriticky napĺňať bez ohľadu k dlhodobému prospechu občanov vlastnej krajiny a ich morálnych tradícií. Nekritické poklonkovanie bez požadovania oprávnených potrieb v prospech rozvoja Slovenska, je prejavom sledovania a napĺňania iných záujmov, než výhradne záujmov občanov tejto krajiny, čo je cieľom SOĽ a malo by byť spoločným cieľom všetkých politikov.
Image courtesy of domdeen / FreeDigitalPhotos.net