Zoznam clankov

zobrazit všetky

Voľby predsedu BBSK a nárast extrémizmu (zrejme protirómskeho)

25. 11. 2013
Prečítane: 663x
Diskusia:

"Nemôžeme žiadne voľby podceňovať. Nemôžeme dávať takýmto spôsobom šancu pre extrémistov. Chýbala jasná podpora strany Smer-SD pre kandidáta Vladimíra Maňku pred druhým kolom,"

Toto sú vyjadrenia pána Freša, prevzaté a citované médiami k otázke nástupu extrémizmu v podobe víťazstva pána Kotlebu v druhom kole volieb predsedu BBSK.

Mňa však viac zaujali slová toho istého pána Freša, ktoré vyslovil v rámci toho istého výstupu, v ktorom predniesol aj vyššie citované vety. Tými slovami pomerne kvetnato a aj emotívne vyjadril svoje presvedčenie, že sa politické strany na postupe proti extrémizmu budú musieť dohodnúť. Nuž, dovolím si zapochybovať o tom, že sa tzv. „štandardné“ existujúce politické strany budú teraz zrazu vedieť v záujme občanov SR a aj v záujme riešenia príčin, resp. dôvodov víťazstva pána Kotlebu, dohodnúť na niečom, keď sa doteraz za posledných 15 rokov nedokázali dohodnúť na postupe a ani sa veľmi nesnažili robiť kroky proti dlhodobo narastajúcej jednej z foriem extrémizmu.

Prečo som taký skeptik, resp. skôr realista?

Dobre sa počúvajú emotívne vyjadrenia politika o tom, že dohodu musia urobiť pre svoje deti (symptomaticky boli spomínané iba deti politikov), aby nežili v takom prostredí, ktoré hrozí nástupom údajného extrémizmu.

Problém však je v tom, že v prostredí dlhodobo sa rozširujúcej jednej z foriem extrémizmu už dlhšiu dobu žije veľké množstvo detí radových občanov SR! A ide paradoxne o nárast extrémizmu, ktorému väčšina politikov nielenže dlhodobo nevenovala pozornosť (v podstate ich to nezaujímalo), ale svojou podporou množstva často až "zvláštnych" občianskych a ľudskoprávnych aktivistov, obhajujúcich viac práva jednej špecifickej skupiny rómskych spoluobčanov SR a najmä ignorovaním hlasov a názorov väčšinového obyvateľstva vytvárali v podstate politici podporné prostredie pre rozširovanie extrémizmu tej špecifickej skupiny, ktorý preto budem ďalej označovať ako "podporovaný extrémizmus".

Pred druhým kolom volieb sa objavilo množstvo článkov a analýz, ktoré poukazovali na argumenty a rétoriku pána Kotlebu, nasmerovanú práve proti tej špecifickej skupine rómskych spoluobčanov a podľa výsledkov druhého kola volieb v BBSK mal s takou argumentáciou úspech. Potom si ale zbytočne teraz budú medzi sebou prehadzovať zodpovednosť za vzniknutý stav politici navzájom, pretože zodpovední sú všetci. V podstate všetci politici z tzv. štandardných" politických strán spoločne s mnohými občianskymi a aj ľudskoprávnymi aktivistami totiž dlhodobo vytvárali podporné prostredie nielen pre nárast "podporovaného extrémizmu" tej špecifickej skupiny, ale nepriamo podporovali aj nárast toho extrémizmu proti tej špecifickej skupine, ktorý reprezentuje pán Kotleba a ktorý si dovolím ďalej označovať ako "extrémizmus proti podporovanému extrémizmu".

Pre mnohých budú zrejme tieto moje konštatovania nepríjemné a pre niektorých občianskych a ľudskoprávnych aktivistov to bude dôvod pre útoky na moju osobu, ku ktorým dostanú široký priestor najmä v niektorých médiách, ktoré sú tu zrejme práve na to, aby udržiavali takúto zvláštnu koexistenciu až rovnováhu "podporovaného extrémizmu" a "extrémizmu proti podporovanému extrémizmu".

Pre obhajobu svojho názoru a aj pre objasnenie pojmov "podporovaný extrémizmus" a "extrémizmus proti podporovanému extrémizmu" považujem v závere tejto prvej, ale určite nie poslednej reakcie na prehnané poukazovanie na údajný nástup extrémizmu v Banskobystrickom kraji a teda aj na Slovensku (?!?) za potrebné uviesť definíciu extrémizmu, ako si ju môže každý prečítať napríklad na slovenskej verzii wikipédia:

Extrémizmus je definovaný ako neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré sa významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov.
Extrémizmus nemusí automaticky znamenať kriminálne konanie, často mu však je pripisované popieranie či porušovanie etických, právnych alebo iných významných spoločenských štandardov. Extrémizmus býva často spájaný s rasovou, národnostnou, prípadne náboženskou neznášanlivosťou. Medzi základné druhy extrémizmu patria politický a náboženský extrémizmus.
Vyhranený extrémizmus je často sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou.

Vidíte to rovnako, len ste to nechceli otvorene vyjadriť? Som pripravený na názorovú konfrontáciu o fenoméne plazivého a "podporovaného extrémizmu", ktorý preukázateľne vygeneroval pána Kotlebu ako kritizovaného predstaviteľa "extrémizmu proti podporovanému extrémizmu".