Voľby 2017

27. 10. 2017

Strana občianskej ľavice - SOĽ s plným uvedomením si dôležitosti volebnej výzvy volieb pre vývoj Slovenska v jednotlivých regiónoch sa na ostatných rokovaniach svojho predsedníctva intenzívne zaoberala problematikou volieb do VÚC a postupne prripravovala svoj postup v rámci reálnych možností.

SOĽ chce zvýšenou aktivitou svojich členov v ostatnom období reagovať na dianie na politickej scéne Slovenska v období volieb do VÚC.

SOĽ sa však nenechá vtiahnuť do naštartovaných politických hašterení o tom, kto s kým a kto proti komu v takom rozsahu, aby sme pri tom zabudli na občanov Slovenska. Ale práve naopak, záujmy a problémy občana a rozvíjanie občianskej spoločnosti budú hlavným motívom konania SOĽ aj vo všetkých jej aktivitách v rámci volebného súperenia.

Budeme sa snažiť prostredníctvom našich názorov, resp. činov presvedčiť aj ďalších predstaviteľov politických strán a hnutí, resp. aj angažujúcich sa občianskych aktivistov o tom, že voľby nie sú o tom, kto vie lepšie urážať svojich súperov vo volebnej kampani. Pretože voľby majú byť v prvom rade o prezentovaní svojich vlastných predstáv o tom, ako ktorá strana alebo kandidát chce zlepšiť podmienky pre život občanov krajiny, ktorí ich majú voliť.

V tejto sekcii budeme informovať o aktuálnom dianí v strane a aj o postojoch SOĽ k súvisiacim faktom. Názory členov a sympatizantov nájdete aj v ďalších sekciách našej stránky. Veríme, že nimi zaujmeme mnohých občanov Slovenska nielen ako SOĽ, ale najmä ako reprezentant neštandardných politických strán, snažiacich sa o štandardnú európsku politiku na báze spolupráce ľavice a pravice na prospech občanov.