Stránka je aktuálne po zmene Stanov Dodatkom č. 2 na nový názov VLASŤ v štádiu aktualizácie, ďakujeme za porozumenie.

22. 8. 2019