Prijaté dary

30. 3. 2018

Na tejto stránke je uvedený zoznam darcov strany SOĽ, s uvedením mena, priezviska a bydliska darcu (resp. subjektu), sumy daru a účelu daru.

 

2018

Strana SOĽ v roku 2018 neprijala žiadne darované prostriedky.


 

2017

Darca:           Ing. Michal Gondek, Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Suma daru:  600,- EUR
Účel daru:    Volebná kampaň do VÚC 2017