Prehlásenie členov a sympatizantov SDĽ

14. 10. 2013

Prehlásenie

V Banskej Bystrici sa dňa 21.9.2013 zišla skupina doterajších členov a sympatizantov SDĽ, aby zhodnotili svoj podiel na neúspešnej účasti vo voľbách v roku 2012, zaoberali sa situáciou v strane a diskutovali o možnostiach vytvorenia priestoru pre zapojenie sa vysokého počtu ľavicovo a sociálne cítiacich ľudí, ktorým nie je osud Slovenska a jeho občanov ľahostajný.

Účastníci konštatovali, že Strana demokratickej ľavice - SDĽ zohrala na politickej scéne Slovenska nezanedbateľnú úlohu. Bola tým politickým subjektom, ktorý stabilizoval slovenskú politiku, vnášal do nej solídnosť, slušnosť a korektnosť.

SDĽ však ako strana taktiež narazila na určité obmedzenia možností realizácie ľavicovej politiky v agresívnom, politicky a aj mediálne vyhrotenom neoliberálnom prostredí, kde práve ňou uznávané hodnoty slušnosti, korektnosti a solidarity  ako základných súčastí ideológie jej boli skôr na škodu ako k úžitku.

Po krátkej odmlke, spôsobenej fúziou pôvodnej SDĽ so stranou SMER, v ktorej ale nie všetci jej bývalí členovia našli potrebný priestor a pochopenie pre svoju politickú realizáciu v duchu ideí ľavicovej politiky, došlo k pokusu o opätovné oživenie politickej činnosti pod hlavičkou obnovenej SDĽ.

Snaha o obnovenie činnosti strany sa však ukázala ako ťažko realizovateľná. Značka SDĽ neobnovila potrebný voličský potenciál a nezískala dostatočnú dôveru, k čomu prispel i vonkajší tlak, ako aj snaha o zasahovanie do jej nezávislosti. Dospeli sme k záveru, že SDĽ už nemôže zabezpečiť podmienky pre naplnenie politických a najmä občianskych ambícií z jasne lavicových pozícií, aby bola svojprávna obhajujúca skutočné potreby väčšiny.

Preto v období po voľbách 2012 vznikla v radoch členov a sympatizantov SDĽ tzv. Občianska platforma, ktorá okrem analyzovania volebného neúspechu SDĽ analyzovala taktiež možnosti pokračovania skutočnej aktívnej ľavicovej pro občianskej politiky. Po vyhodnotení viacerých alternatív navrhujeme rovnako zmýšľajúcim členom a sympatizantom SDĽ pokračovanie v práci na pôde Strany občianskej ľavice – SOĽ.

Vyjadrujeme presvedčenie, že na pôde tejto strany, aktivitou čestných a sociálne cítiacich ľudí po celom Slovensku, sa nám podarí získať si dôveru. Chceme dať občanom alternatívu, presvedčiť ich, že naše úprimné snahy vychádzajú aj z ich oprávnených potrieb, že sa nedáme manipulovať a že naše predstavy o smerovaní nebudú iba frázami. Budú snahou o novú politickú kultúru, a skutočnú ľavicovú politiku majúcu na zreteli väčšinu občanov a nie iba záujmy skupiniek vyvolených.