Zoznam clankov

zobrazit všetky

Peniaze pracujúcich na tvorbu pracovných miest.

25. 2. 2014
Prečítane: 801x
Diskusia:

Slovensko a aj iné štáty v rámci EÚ investujú nemalé prostriedky pracujúcich na tvoru nových pracovných miest pre nepracujúcich, teda často aj pre seba samého v rámci kolotoča pracovnej sily.

Médiá už dlhé roky a počas pôsobenia všetkých vlád predkladajú verejnosti reakcie, v ktorých sa politici v opozícii navzájom predháňajú v kritike svojich oponentov v koalícii v tom, ako neefektívne vydávajú veľké peniaze na podporu tvorby pracovných miest.

Aktuálne je kritizované nielen využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu tvorby pracovných miest, ale už aj využitie eurofondov na tento účel.

Ako uviedol pre médiá nezaradený poslanec NR SR Beblavý v pondelok 24.2. 2014 na tlačovej besede, tak cieľom predsedu aktuálne vládnucej strany aj s jeho ministrami nie je pri aktuálnych plánoch s peniazmi z eurofondov nie je riešiť problém nezamestnanosti efektívnou tvorbou pracovných miest, ale na využití týchto peňazí v objeme 150 miliónov EUR zarobiť politicky a aj finančne.

Naši členovia nie sú ani členmi parlamentu a nie sú ani na iných platených funkciách, ktoré okrem slušného príjmu zabezpečujú aj prístup k presným informáciám a teda nevedia relevantne posúdiť mieru pravdivosti tvrdení pána Beblavého.

Napriek tomu si dovolím skonštatovať, že dlhodobo je na tvorbu pracovných miest nekoncepčne a neefektívne vynakladané množstvo finančných prostriedkov či už cez štátnu podporu investorov do nových pracovných miest v nových projektoch alebo aj do udržania pracovných miest v už existujúcich projektoch. Alebo napr. cez tzv. sociálne podniky alebo cez rôzne ďalšie podporné programy, školenia alebo kurzy, v ktorých boli väčšinou zapojené firmy, nejakým spôsobom spriaznené s aktuálne vládnucou politickou zostavou.

Členovia SOĽ v minulosti predkladali ešte z pozície občanov politikom nezištne svoje návrhy na iné spôsoby využitia verejných financií pre tvorbu pracovných miest aj pre dlhodobo nezamestnaných občanov SR. Väčšina z týchto návrhov nebola využitá vôbec alebo bola využitá na obdobný účel, na aký aktuálne poukazuje poslanec Beblavý.

Preto sa členovia SOĽ rozhodli aktívne vstúpiť do politického súboja a už v rámci kampane pre voľby do Európskeho parlamentu budú prezentovať návrhy SOĽ pre vytvorenie pracovných miest jednak pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, ale aj pre viaceré profesie, pre ktoré je aktuálne dosť veľký nedostatok využiteľných pracovných kapacít.

Slovensko musí aj svoje členstvo v EÚ využiť na zlepšenie sociálnej situácie svojich občanov, a to aj prostredníctvom tvorby pracovných miest. Nemalo by však zvyšovať náklady na existujúce pracovné miesta cez zvyšovanie daní a odvodov najmä svojich občanov, čo vedie aj k rušeniu pracovných pozícií, keď potom takto získané peniaze neefektívne vydáva aj na vznik nových pracovných miest. 

Diskusia k článku: