Zoznam clankov

zobrazit všetky

Občan nesúhlasí s prezidentom.

23. 2. 2014
Prečítane: 623x
Diskusia:

Tento článok je o tom, akú realitu pociťuje občan v súčasnom stave justície a vo vymožiteľnosti práva na Slovensku, ale najmä o realite života pri kvalite zákonov na Slovensku.

Myslím, že sa netreba veľmi rozpisovať, lebo všetko je napísané v listoch autora tohto článku, adresovaných kompetentným v tomto štáte.

Zrejme by tento článok nevznikol v takejto forme, keby zrazu cielene neboli plné médiá všelijakých vyjadrení o stave justície na Slovensku, o zlom alebo naopak o dobrom stave vymožiteľnosti práva na Slovensku, o nepostačjúcom alebo naopak o postačujúcom odmeňovaní sudcov na Slovensku, o potrebe vyčistiť sudcovský stav, kvôli čomu je potrebné zmeniť ústavu, o stave korupcie (aj) v systéme justície, ...

Samozrejme ako aj v iných prípadoch, tak aj v tejto záležitosti dostali v drvivej väčšine medializovaných informácií priestor iba zástupcovia tej strany, ktorá je za popisovaný stav v celom rozsahu zodpovedná. A to aj za ten dobre vykreslovaný a aj za ten zle vykreslovaný.

Považujem však za potrebné podeliť sa o skúsenosť s touto problematikou aj od človeka z druhej strany barikády. Nie tej v Kyjeve, aj keď v tejto "justičnej" záležitosti mi to tak už dlhodobo pripadá.

Uverejním scan viacerých listov na ústavných činiteľov, na zákonodarný orgán a aj na predstaviteľov súdnych orgánov predstaviteľov. Z ich obsahu je zrejmé jednak to, prečo mám pocit človeka z druhej strany barikády, ale je v nich procipiálne spochybnená spôsobilosť slovenského právneho a justičného systému na Slovensku zabezpečiť spravodlivý výsledok súdneho sporu alebo vyšetrenia trestného činu!

Takto je to formulované aj v prvom zo spomínaných scanov listov, konkrétne v tomto liste na Prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča VP_OI-PSR-101902.PDF. K tomuto listu bolo pánovi Prezidentovi predložených aj niekoľko ďalších listov ako dôkazy môjho nepríjemného tvrdenia o opačnom stave justície na Slovensku, než ako ju vidí pán Prezident SR.

Toto sú tie ďalšie scany listov:

 

 

 

  • Ďalší list na predsedu NR SR MCST_NR_NS-21902.pdf, ktorý ale bude predmetom samostatného vyjadrenia názoru občana, lebo sa týka stoličky z balkóna NR SR.

Priamo v liste na Prezidenta SR dokladám dôkazmi, že po urobení testu pravdivosti upozornenia zo strany mojich právnikov o existencii zakotvenia práva účastníka konania beztrestne klamať pred súdom a aj pred orgánmi, činnými v trestnom konaní, môžem so 100 % presvedčením tvrdiť, že slovenský právny poriadok a aj/alebo najmä trestné právo v podstate ochraňujú klamárov a trestajú tých, ktorí sa snažia domôcť svojich práv a nahradenie škôd v dôsledku takýchto ochraňovaných klamstiev v rámci súdneho konania!!!

Zlepšiť stav justície a aj vymožiteľnosti práva musíme, ale nie iba rečami.

No a otázkou je, či tú zmenu dokážu urobiť tí istí činovníci, ktorí sú za súčasný absurdný negatívne-nenegatívny stav zodpovední, pretože ho svojou spoluúčasťou spôsobili.

Diskusia k článku: