Zoznam clankov

zobrazit všetky

Názor predsedu SOĽ ku kandidátom na prezidenta SR.

26. 3. 2014
Prečítane: 874x
Diskusia:

Vážení členovia SOĽ, sympatizanti SOĽ, vážení občania

Považujem za potrebné vyjadriť ako predseda SOĽ svoj názor na kandidátov na funkciu prezidenta SR.

Bol som nútený sformulovať svoje vyjadrenie pre členov vedenia SOĽ už počas predposlednej diskusie kandidátov na TV Markíza v utorok večer a vyjadriť v ňom svoj negatívny postoj ku kandidatúre pána Kisku. Na jednej strane ma to mrzí, pretože som mal spočiatku záujem s ním ako s občianskym a nezávislým kandidátom spolupracovať na nastolení rýdzo občianskych tém a kvôli tomu som sa s ním aj osobne stretol a v začiatkoch jeho kandidatúry aj komunikoval.

S ohľadom na právne nepodloženú argumentáciu, resp. až "naivne naturálne" a zjavne niekým ovplyvnené názory kandidáta pána Kisku k problematike nevymenovania parlamentom navrhnutého kandidáta parlamentu pána Čentéša na funkciu Generálneho prokurátora SR, budem za seba otvorene ako predseda predtým OS DNES a teraz SOĽ vyjadrovať svoje stanovisko, podľa ktorého je pre mňa osobne pán Kiska na funkciu prezidenta SR neprijateľný.

Ešte ako nečlen OZ DNES som totiž už v októbri 2010 prejudikoval vážne spory vo vtedajšej vládnucej pravicovej koalícii v problematike voľby nového GP, ktoré vznikli najskôr bagatelizovaním tejto vážnej povinnosti NR SR a potom generovaním série konfliktov, sprevádzaných až vzájomným vydieraním sa medzi predstaviteľmi Vlády SR a poslancami NR SR zo strany celej vtedy. Moje predpovede sa neskôr naplnili, predmetný spor počas celého pôsobenia vládnej koalície od roku 2010 pretrvával a plynulo prešiel cez hlasovanie NR SR o rozšírení Eurovalu až do rozpadu vtedajšej vládnej koalície.

Problematike voľby GP SR a aj tzv. nevymenovaniu pána Čentéša prezidentom SR som sa venoval celý čas jej "existencie". Celý čas som ju sledoval a keď pravicové strany "skúšali" zhodiť vinu zo svojich pliec na plecia prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča a podať na neho žalobu z vlastizrady, tak som bol nútený zareagovať a vyjadriť už vtedy svoj jasný názor.

Z pozície predsedu vtedy ešte OS DNES som v rámci dvoch listov adresoval všetkým parlamentným politickým stranám občiansku analýzu a zároveň aj úvahu o tom, kto a ako pochybil v procedúre voľby GP SR a jeho následného nevymenovania prezidentom SR. Zdôrazňujem, že nie som absolventom právnickej fakulty, ale som matematik a pôvodnou profesiou programátor - analytik, ktorý realizoval dodnes fungujúce systémy pre riadenie technologických procesov v reálnom čase. Právu som bol nútený sa najskôr venovať ako nevyhnutnej súčasti svojho podnikania a potom, keď som zistil, že ho politické strany zneužívajú, resp. že je rovnako súčasťou politiky, ako aj biznisu, som pridal aj analytický pohľad na právo z politického hľadiska.

Môj postoj v otázke prístupe prezidenta SR ku pánovi Čentéšovi je absolútny a principiálny! Nepochybil prvoplánovo prezident SR, ale pochybili všetci tí politici, ktorí vtedy predstavovali vládnu koalíciu a nedokázali zvoliť kandidáta na GP SR v súlade s právom a morálkou. Ak dnes tí istí politici podporujú kandidáta pána Kisku a on zároveň obhajuje ich zbavovanie sa zodpovednosti za problémy okolo voľby kandidáta na GP SR, potom musím verejne vyjadriť svoj negatívny názor na schopnosť pána Kisku vyhodnocovať právne a aj ústavné mantinely pre všetky súčasti ústavného systému SR.

Po vyjadreniach pána Kisku k otázke nevymenovania pána Čentéša ako kandidáta na GP SR, navrhnutého NR SR v rozpore s morálkou a minimálne rozhodnutí polemickom aj z hľadiska súladu s právnym poriadkom SR ale najmä rozporu so zvyklosťami parlamentnej demokracie, vyjadrujem svoj názor za odmietnutie kandidatúry pána Kisku a alebo odporučenie pána Fica voličom ako tej správnej voľby alebo neodporučenie nikoho.

Z politického a dnes už aj z ľudského hľadiska sa prikláňam k podpore pána Fica na funkciu prezidenta SR.

Diskusia k článku: