Zoznam clankov

zobrazit všetky

Každá veľká kríza vyústi do nejakého konfliktu.

2. 3. 2014
Prečítane: 675x
Diskusia:

A takmer vždy do konfliktu vojnového. Teda aspoň vždy to tak doteraz bolo a zrejme to vždy tak aj bude. Akoby už nebolo dosť problémov so samotnou krízou a s hľadaním riešenia a východísk z nej. Teda bude to tak dovtedy, kým ľudstvo a najmä radoví občania nenájdu na problém s krízami nejaký recept alebo ich aspoň neskrotia, aby ich výsledkom neboli vojnové konflikty.

Tí, čo sa dožili vyššieho veku alebo sa popri iných starostiach zaoberajú aj historickými faktami, si ale určite vybavia v pamäti aj zaujímavé súvislosti, ktoré objasnili prečo každá veľká ekonomická kríza vyústila do nejakého konfliktu.

Tiež si mnohí z nás z minulosti dávnej a aj nedávnej pamätajú, že prvé kroky v riešení krízy neviedli hneď k vojnovému konfliktu, ale skôr sa prejavili snahou silných štátov vyviesť problémy z krízy čo najďalej od svojich hraníc. Myslím, že podobné kroky alebo prejavy môžeme pozorovať aj teraz.

Médiá nás všetkých zaplavujú stanoviskami politológov, redaktor, komentátorov a samozrejme aj vyjadreniami politikov, v ktorých sa dá nájsť všetko od rád, výziev, odkazov na minulosť, ale najčastejšie vysvetľovaním príčin súčasného stavu na Ukrajine najmä ako dôsledok veľmocenských chúťok Ruska.

Jednoznačne najlepším postupom by bolo rokovanie nielen o pokojnom riešení terajšej neúnosnej situácie, ale aj o riešení veľkých ekonomických problémov veľkého štátu z kontinentálnej Európy, ktoré zrejme neboli najmä zo strany EÚ dostatočne identifikované ani po dlhodobých asociačných rokovaniach medzi EÚ a minulým vedením Ukrajiny. Lebo keby boli, tak by sa rozsah ponuky EÚ v závere minulého roka pred Vilniusom zrejme nepohyboval okolo 2 mld. EUR, ale bol by niekde výrazne bližšie k dnešným 20 mld. EUR, ktoré zrazu po dvoch mesiacoch EÚ našla a aj uznáva ich potrebu pre Ukrajinu. Z tohto hľadiska je tých 15 mld. EUR od Ruska vyjadrením lepšieho poznania situácie, v ktorej sa Ukrajina nachádza.

Ak by som mal tú možnosť, aby som mohol prezentovať a aj presadiť návrh riešení, tak by som presvedčil vyjednávačov z EÚ spoločne s OSN, aby sa aj s Ruskom a aj s Ukrajinou dohodli na okamžitom vyhlásení nejakej formy referenda, ktorým by občania Ukrajiny mali možnosť vyjadriť svoje názory na príčiny súčasnej situácie a aj požiadavky na to, čo považujú za potrebné riešiť a prípadne aj ako. Podmienkou by bolo zmrazenie všetkých protestov a vojenských/silových konfrontácií minimálne do doby vykonania takéhoto referenda, ktoré by malo vyústiť do verejného vyhodnotenia názorov a požiadaviek občanov na najvyššej úrovni, napr. na rokovaní Ukrajinského parlamentu.

Nechcem dávať za príklad Švajčiarsky model a ani nechcem rozpracovávať detaily takého to riešenia. Som však presvedčený, že bez originálnej a konkrétnej iniciatívy pri gradujúcich kritických vyjadreniach iba na postoj a konanie Ruska sa nič nevyrieši, ale prilievaním oleja do ohňa ten konflikt skôr, či neskôr vypukne. Otázkou je len to, aký bude veľký.

Zodpovednosť za také dlhé ničenie ekonomiky Ukrajiny a aj narastanie jej problémov majú všetci dnešní mravokárcovia a kritici. Všetci totiž vedeli už dávnejšie o tom, ako viacerí vodcovia Ukrajiny za výdatnej pomoci rôznych domácich aj zahraničných "biznismenov" dlhé roky dozadu "vysávali" túto veľkú krajinu a schovávali si nakradnuté milióny na účtoch v bankách a aj v nehnuteľnostiach v ich krajinách.

Ak im to bolo vtedy a doteraz jedno, resp. im to vyhovovalo, lebo z toho tiež niečo mali, tak dnes už nastal čas na také riešenie, ktoré radovým občanom Ukrajiny a aj mnohým tým revolučným skupinám dajú nielen motiváciu a šancu, ale aj možnosť kontrolovať kroky svojich ďalších vládcov.

Diskusia k článku: