Kandidáti SOĽ do VÚC

27. 10. 2017

Strana občianskej ľavice - SOĽ uverejňuje priebežný zoznam svojich nominovaných kandidátov na poslancov do zastupiteľstiev jednotlivých samosprávnych krajov.

Za poslanca Prešovského kraja kandidujú nasledovní občania SR.

 

 

Za okres Bardejov (volebný obvod č. 1)

24  Miroslav Mydlo, 56 rokov, majster výroby.

 

Za okres Humenné (volebný obvod č. 2)

4  Darina Barančíková, PhDr., 49 rokov, regionálna koordinátorka.

9  Mária Cehelská, RNDr., 65 rokov, občianska aktivistka.

 

Za okres Kežmarok (volebný obvod č. 3)

24  Marián Litvin, Ing., 53 rokov, referent dopravy - bývalý vojenský funkcionár, futbalový funkcionár v okr. štruktúrach a v mestskom futbalovom klube, t.č. pracujúci v ČR.

 

Za okres Poprad (volebný obvod č. 6)

1  Milan Antaš, PhDr., 61 rokov, pedagóg - pedagogický pracovník, učiteľ, metodik pedagogicko-psychologického centra, stranícky funkcionár, autor koncepčných straníckych materiálov.

3  Stanislav Baran, JUDr., 60 rokov, právnik - advokát, angažujúci sa v komunálnej politike, bývalý úspešný kandidát do mestského zastupiteľstva.

40  Jozef Križan, Ing., 60 rokov, nezamestnaný - bývalý riaditeľ Sociálnej poisťovne a Úradu práce a koncepčný pracovník ústredia poisťovne.

43  Ingrid Lindemanová, Mgr., 46 rokov, riaditeľka CVČ - riaditeľka CVČ v Kežmarku, pedagóg, športová aktivistka.

51  Valér Neumeister, Mgr., 45 rokov, učiteľ.

61  Jozef Sabo, Ing., 58 rokov, podnikateľ - podnikateľ s viacerými komoditami, majiteľ reštauračných zariadení, tajomník zväzu včelárov, aktívny záhradkár, včelár, komunálny aktivista, organizátor mestských masových akcii a podujatí, bývalý futbalový akcionár.

70  Jaroslav Švorc, PaedDr., 64 rokov, dôchodca - bývalý riaditeľ ZŠ, asistent na VŠ, prezident dobrovoľnej horskej služby, pedagóg, publicista.

 

Za okres Stará Ľubovňa (volebný obvod č. 10)

16  Karol Kačmarčík, 51 rokov, SZČO - telovýchovný okresný funkcionár a futbalový činovník, funkcionár, tréner, známy v celom okrese, kraji i vo futbalovom hnutí SR.

 

Za okres Svidník (volebný obvod č. 12)

4  Michal Gondek, Ing., 60 rokov, riaditeľ.

 

Za okres Vranov nad Topľou (volebný obvod č. 13)

12  Martina Hliboká, JUDr., 29, starostka obce.

15  Marián Hreňo, 37 rokov, podnikateľ.

 

 

Kandidáti za SOĽ sú ľudia, ktorí nielen chcú, ale aj vedia, majú skúsenosti, teoretické znalosti, značné okruhy známosti odbornej a laickej verejnosti, sú vo všeobecnosti obľúbení a zvaní do rôznych kolektívov.