Zoznam clankov

zobrazit všetky

Extrémizmus je produktom demokratickej spoločnosti!

26. 11. 2013
Prečítane: 763x
Diskusia:

To platí podľa názoru viacerých odborníkov, pretože demokratická spoločnosť nemá dostatok prostriedkov na to, aby sa ubránila všetkému, čo jej škodí.

Ak by ich mala, tak by sa už zrejme stala diktatúrou. Všetky zložky demokratickej spoločnosti musia preto permanentne pôsobiť tak, aby minimalizovali priestor pre vznik a aj pre rozrastanie sa akéhokoľvek druhu extrémizmu. Žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že sa väčšina demokratov z vývoja v druhom kole volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nepoučila!

Dňa 25.11. 2013 bola z emailovej adresy sol@stranasol.sk, ktorá patrí Strane občianskej ľavice (SOĽ), odoslaná viacerým redakciám printových a aj elektronických médií informácia o návrhoch predsedu SOĽ Štefana Sládečka ohľadne možných a dnes už zrejme aj nevyhnutných zmien v organizácii VÚC, volieb do VÚC a komunálnych volieb.

Zároveň bolo dané do pozornosti aj vyjadrenie predsedu SOĽ k práve prebehnuvším voľbám do VÚC a aj k reakciám politikov, politológov, občianskych a ľudsko-právnych aktivistov, resp. aj tuzemských a zahraničných médií k víťazstvu pána Mariána Kotlebu v druhom kole volieb predsedu BBSK.

Dnes s odstupom dvoch dní od sformulovania prvého názoru môžem už iba konštatovať, že sa potvrdil môj predpoklad, resp. skôr už presvedčenie a zároveň aj obava z toho, že vo vzťahu k vývoju v BBSK bude dávaný priestor najmä, resp. iba jednostranne formulovaným názorom politológov, občianskych a ľudsko-právnych aktivistov, osobností spoločenského a kultúrneho života a prípadne aj predstaviteľom rómskej komunity.

Takto sa to dialo a aj ďalej deje, a to v podstate vo všetkých médiách a paradoxne na veľkom priestore aj v médiách verejnoprávnych. A ako vždy predtým, tak ani teraz nedostal priestor nikto za tú druhú stranu, teda za tých 70 000 voličov! No ale kto z nich by sa dnes k tej voľbe v takejto exponovanej atmosfére hlásil, keď by z neho urobila mediálna mašinéria a ľudsko-právny aktivisti fašistu, extrémistu a ja neviem čo ešte!

Nikoho z agresívnych kritikov tých "nekvalitných" voličov nezaujíma fakt, že ten názor vyjadrilo najväčšie percento oprávnených voličov v rámci jednotlivých VÚC (13,47% oproti 13,15% pána Freša, ale aj oproti 6,41% pána Trebuľu). Z tohto hľadiska je váha mandátu pána Kotlebu relatívne výrazne najvyššia a preto by sme si všetci mali vypočuť práve hlas tých, ktorí pánovi Kotlebovi ten mandát poskytli! Inak iba pokračujeme v tých istých chybách, ktoré pánovi Kotlebovi k jeho výsledku dopomohli.

Dnes zrazu všetci polemizujú o tom, prečo sa doteraz koncepčne a zmysluplne neriešila  rómska otázka. Pritom najväčší priestor pre vysvetľovanie príčin mali doteraz a majú aj teraz najmä tí, ktorí sa do určitej miery veľkou mierou pričinili o to, že sa dodnes nezadefinovalo to, čo to vlastne tá rómska otázka je a či je teda dôležitejšia, ako otázka občianska. Pritom z logiky veci pri hľadaní riešenia akéhokoľvek problému (a teda aj riešenia tzv. rómskej otázky) vyplýva,  že ak nemám vymedzené to, čo mám riešiť, tak to vyriešiť nielenže neviem, ale ani nemôžem!

Vo verejno-právnej RTVS boli v pondelok v úvode hlavných správ v rámci relatívne obsiahleho príspevku strihané komentáre tak, že takmer ku všetkému sa mohla vyjadriť zástupkyňa Centra pre výskum etnicity a kultúry pani Jarmila Lajčáková. Ako vždy predtým, nič z toho, čo povedali iní nebolo podľa nej správne, základný problém v podobe vysokej nezamestnanosti v rámci celej SR bol síce z jej strany pomenovaný, ale ako to vyriešiť vo vzťahu na riešenie tzv. rómskej otázky, už nezaznelo nič.

Ale nie o tom som chcel. Pre mňa je z tejto udalosti podstatné to, že toľko priestoru sa problematike rómskej komunity alebo iných sociálne "marginalizovaných" skupín obyvateľov nikdy doteraz nevenovalo. A už vôbec nie pred žiadnymi z doteraz vykonaných parlamentných   volieb, hoci práve tam by sa to malo komunikovať v záujme hľadania riešení. Skúsme si to porovnať napr. s priestorom, ktoré venovali štandardné politické strany a aj média riešeniu tzv. rómskej otázky pred voľbami 2012.

V závere tohto príspevku si už iba dovolím dať čitateľovi do pozornosti dva linky na staršie články a/alebo materiály, ktoré s touto problematikou súvisia.

  • Link na komplexnú informáciu o prezentovaní občianskej iniciatívy v tom čase ešte občianskeho združenia DNES, ktoré som osobne na pôde rokovania Občianskeho parlamentu toho občianskeho združenia prezentoval v septembri 2011.

  • Link na môj článok/list, adresovaný pani Jarmile Lajčákovej z Centra pre výskum etnicity a kultúry ako reakciu na jej účelový útok na všetkých občanov SR z nerómskej komunity, teda aj na mňa.