Členstvo

20. 8. 2013

Členstvo v Strane občianskej ľavice obsiahnuté v Stanovách strany z 24.4. 2013 ( Druhá hlava, Článok 5, 6, 7, 8, 9 ) vo vzťahu na ich dodatok č.1. z 27.9. 2013.

Strana občianskej ľavice prikladá veľký význam rozvoju svojej členskej základne, ako aj rozširovaniu počtu aktivistov a sympatizantov strany.

Z ich radov chce zostaviť kvalitný funkcionársky aktív v regiónoch, ako aj v ústredí a v príslušných odborných sekciách.

Vážime si každý záujem a ochotu občanov zapojiť sa do aktivity strany, budeme sa zodpovedne zapodievať ich námetmi a pripomienkami, v akceptovateľnej forme ich zapracujeme do našich programových a realizačných postupov, resp. úloh a dostupnou formou ich budeme aj presadzovať do praxe. Chceme, aby naozaj naše ciele vychádzali z námetov a potrieb občanov, aby sa im stali blízke – aby svoje stanovisko k nim a sympatiu k občianskej strane vyjadrili následne vo voľbách. Chceme ich ubezpečiť, že v prípade úspechu, urobíme všetko preto, aby sme ich uviedli do života.

Priamo z ústredia strany budeme kontaktovať každého, kto prejaví záujem ! Privítame každého bezúhonného občana, ktorý bude ochotný deklarovať svoju bezúhonnosť aj písomne a bude taktiež písomne akceptovať záväzok podrobiť sa potrebnému vyšetrovaniu podozrenia z trestnej činnosti, spôsobenej či už vo svojom osobnom živote ale najmä z titulu výkonu svojej funkcie, ktorou bude poverený aj s podporou Strany občianskej ľavice. Preto Predsedníctvo Strany občianskej ľavice prijalo "Etický kódex člena Strany občianskej ľavice", ktorý sa musí stať záväzným pre každého budúceho člena SOĽ okamihom podpisu prihlášky za člena SOĽ.

Tu si môžete stiahnuť prihlášky za člena strany, resp. sympatizanta. Ak sa rozhodnete stať sa našim členom, či sympatizantom, tak nám prosím vyplnenú prihlášku zašlite na našu adresu:

Strana občianskej ľavice - SOĽ, Vajnorská 136, 831 04 Bratislava

resp. na e-mail: sol@stranasol.sk

Prihláška za člena:  na stiahnutie doc        na stiahnutie pdf

Stanovy SOĽ z 24.4. 2013:  na stiahnutie pdf

Dodatok č.1. z 27.9. 2013 ku stanovám SOĽ:  na stiahnutie pdf

Etický kódex SOĽ:   na stiahnutie pdf


Radi Vás v našich radoch privítame a tešíme sa na spoluprácu!Zdroj obrázka:  http://www.rcmktrnava.sk/?p=310