Zoznam clankov

zobrazit všetky

Banskú Bystricu je potrebné vyčistiť!

17. 4. 2014
Prečítane: 941x
Diskusia:

Vyčistiť od nepravdivých a nenávistných ideológií, ktoré propagujú papierové pamflety, vydávané aj s využitím verejných zdrojov a obsahujúce takmer propagáciu fašizmu!

Banská Bystrica a aj celé stredné Slovensko, boli vždy dôležitou súčasťou histórie Slovenska a aj jeho štátnosti.

Banská Bystrica a aj celé stredné Slovensko, boli a aj musia ďalej byť spájané s významnými a správnymi rozhodnutiami predstaviteľov Slovenského národa.

V Banskej Bystrici bolo 29. augusta 1944 prijaté dôležité dejinné rozhodnutie predstaviteľov Slovenského národa, keď bolo verejne vyhlásené Slovenské národné povstanie - SNP.

História ukázala, že vyhlásenie SNP v Banskej Bystrici bolo správne rozhodnutie!

História taktiež ukázala, že nech by sa ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom snažil abstrahovať z obdobia pred vyhlásením SNP iba pozitívne ukazovatele, tak nemôže ignorovať dejinný fakt, že rozhodnutie zo dňa 17. marca 1939 bolo nesprávnym rozhodnutím, aj keď bolo prijaté pod nátlakom!

Obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja s najväčšou pravdepodobnosťou nechceli, aby za ich peniaze boli šírené takéto nepravdivé informácie o histórii ich mesta a ich regiónu!

Strana občianskej ľavice (SOĽ) preto vyzýva pána Mariána Kotlebu, aby vyhlásil referendum o podpore občanov pre jeho verejné vyhlásenia, útočiace na Európsku úniu a aj na historické udalosti a fakty o Banskej Bystrici a jej obyvateľoch!

Občania chceli od neho boj s korupciou, zlepšenie stavu bezpečnosti a kvality života v regióne celkom, ale aj efektívne využívanie verejných zdrojov!

Nie podnecovanie ku vzájomnej neznášanlivosti, nenávisti a ku chaosu!

Európska únia nie je ideál, ale je nevyhnutnosť!

Nevyhnutnosť, ktorej napĺňanie musia občania spoločne svojim tlakom na politikov Slovenska a aj politikov v Európskom parlamente zmeniť k lepšiemu!

V referende o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2003 sa 92,46% zo zúčastnených 2 176 990 občanov SR vyjadrilo za vstup Slovenska do EÚ.

My, väčšina občanov tejto krásnej krajiny sme politikom dali mandát, aby ďalej v našom záujme a na náš prospech spravovali veci verejné podľa zákonov SR a v súlade s pravidlami EÚ. A iba my občania, im taktiež môžeme dať mandát na to, aby sa ďalej pravidlami EÚ riadiť prestali.

SOĽ, preto v mene prostej väčšiny všetkých občanov Slovenska, nesúhlasí so samozvaným označovaním dobrovoľného členstva Slovenska v Európskej únii za okupáciu!!!

SOĽ, ale bude zároveň podporovať každú snahu a bude spolupracovať s každým, komu ide o zlepšenie dopadu z členstva Slovenska v EÚ na život jeho občanov!

Preto sa bude SOĽ svojim pôsobením zasadzovať najmä :

¨    Za odstraňovanie byrokratických bariér v nadväznosti na pomoc chudobnejším regiónom jednotlivých členských krajín Európskej únie.

¨    Za zoštíhlenie administratívneho aparátu európskych inštitúcií s cieľom ich zefektívnenia a za presun ušetrených finančných prostriedkov na cielenú podporu členských štátov v rôznych oblastiach na prospech občanov (zamestnanosť, školstvo, podpora poľnohospodárstva, ...).

¨    Za zrovnoprávnenie členských štátov pri dotačných schémach a za odstránenie rôznych diskriminačných výnimiek zvýhodňujúcich zakladateľské štáty Európskej únie.

¨    Za absolútnu daňovú suverenitu členských štátov a za odmietnutie zavedenia spoločnej európske dane (veď platíme príspevky zo štátneho rozpočtu SR), nakoľko zatiaľ existuje rôzna ekonomická vyspelosť jednotlivých členských krajín a platia aj rôzne nerovnaké podmienky.

¨    Za presadzovanie povinnosť orgánov Európskej únie tvoriť aktívnu politiku zamestnanosti. Za rušenie zlých smerníc a nariadení, ale za aktívnu podporu nadnárodných investičných projektov za účelom tvorby nových pracovných miest.

¨    Za odstránenie všetkých bariér v rámci princípu slobodného pohybu osôb a tovaru v priestore EÚ, pri dôslednej ochrane pôdneho fondu a životného prostredia členských štátov.

¨    Za maximálne zefektívnenie poskytovania zdravotných služieb a za právo na úhradu zdravotných a nemocenských nákladov zo strany poisťovní kdekoľvek v rámci Európskej únie.

¨    Za rovnaké sociálne postavenie občanov všetkých členských štátov  EU, aby  občania mali dôstojný život, zaslúženú starobnú starostlivosť a rovnakú minimálnu výšku dôchodkov.

¨    Za spoločnú obrannú politikuv rámci celej Európskej únie.

SOĽ bude posoľ Vašej dobrej nádeje v Európskom parlamente.

 

Diskusia k článku: