Zoznam clankov

zobrazit všetky

2014 - volebný rok

4. 1. 2014
Prečítane: 723x
Diskusia:


Vážení členovia Strany občianskej ľavice, sympatizanti, podporovatelia, občania.

Dospeli sme ku začiatku roka 2014, ktorý je jednak ako tradične v prvých dňoch každého roka plný očakávaní, výziev, resp. predsavzatí, ale ktorý v nás vyvoláva aj veľa otáznikov z ďalšieho vývoja v spoločnosti, a to či už v tej našej menšej slovenskej, ale aj v rámci európskej, resp. aj v celosvetovej spoločnosti.

Strana občianskej ľavice - SOĽ si je vedomá dôležitosti výziev roka 2014 pre vývoj Slovenska ako takpovediac roku volieb, ktorých sa občania Slovenska celkom zúčastnia až trikrát. Tieto voľby by však nemali byť opäť iba o konfrontácii predstaviteľov politických strán, rozdeľujúcich občanov Slovenska na našich a tých druhých. Do popredia by sa už konečne mal do-stať aj občan a jeho problémy, resp. záujmy.

Preto sa SOĽ bude od začiatku roka 2014 aktívne zapájať už do diania v súvislosti s voľbami nového prezidenta SR a súčasne aj do prípravy na voľby do Európskeho parlamentu, pričom najmä v prípade prezidentských kandidátov bude SOĽ pozorne vyhodnocovať to, akú pozornosť budú kandidáti venovať riešeniu problémov občana.

Nakoľko sa nepodarilo predstaviteľom SOĽ presvedčiť oslovené osobnosti na kandidatúru v prezidentských voľbách, bude SOĽ zvažovať vyjadrenie svojej podpory niektorému z ohlásených a potvrdených kandidátov na prezidenta SR. Svoju podporu bude SOĽ zvažovať jednak na základe doterajšieho pôsobenia jednotlivých kandidátov, ale aj na základe programov jednotlivých kandidátov a taktiež v závislosti na prezentácii tohto programu na osobnom stretnutí jednotlivých kandidátov s vedením SOĽ.

Preto sa bude predsedníctvo SOĽ už na svojom januárovom rokovaní zaoberať konkrétnym oslovením všetkých kandidátov na prezidenta SR s návrhom na stretnutie s cieľom prekonzultovať možnú podporu jednotlivých kandidátov a aj spoluprácu na presadzovaní všeobecných požiadaviek a potrieb občanov SR.

Rok 2013 znamenal v rámci jediných volieb predsedov a poslancov VÚC prelom v naplnení potenciálu nových menších strán a presadenia sa ich nominantov v priamej konfrontácii s predstaviteľmi štandardných politických strán, dlhodobo pôsobiacich na politickej scéne Slovenska. Bez ohľadu na to, komu a z ktorej politickej strany sa to podarilo, je mimoriadne dôležitým záverom z výsledkov volieb predsedov a poslancov VÚC to, že občan - volič začína byť jednak vnímavejší na to, ako s ním politici komunikujú riešenia jeho problémov, ale začína sa rozhodnejším spôsobom angažovať do riešenia svojich problémov aj prostredníctvom volenia funkcionárov.

Rok 2013 však okrem množstva rôznych udalostí priniesol aj niektoré veľmi smutné udalosti, akými boli aj smrť našich vojakov na zahraničných misiách, ale aj násilnú smrť dvoch horolezcov z radov záchranárov, ktorí si plnili jeden zo svojich snov. Média nám najmä na základe aktivity politikov prezentovali aj tieto udalosti možno viac z politického hľadiska, ako z hľadiska faktického, ľudského a občianskeho. Rovnako, ako prezentovanie diania okolo prepustenia a návratu skupiny adrenalínových športovcov z ich poletovania ponad dôležitými lokalitami islamského štátu Irán. Až na výnimky bolo prezentovanie týchto udalostí zo strany politikov a aj médií opätovným potvrdením toho, že problémy radového občana sú dosť v úzadí pozornosti. Napr. sa podstatne menej pozornosti venovalo pozitívnemu vyzneniu roka 2013 z hľadiska zníženia počtu smrteľných nehôd na cestách SR.

Želám preto všetkým súčasným a dúfam, že aj množstvu budúcich členov a podporovateľov Strany občianskej ľavice, aby sme spoločne dokázali v podstatne väčšom rozsahu upriamiť pozornosť verejnosti, ale aj politikov a zástupcov médií na nevyhnutnosť riešenia problémov radového občana - tvorcu hodnôt, a to vo viacerých rovinách, resp. skôr paradoxoch.

Občania Slovenska najmä z radov tzv. strednej vrstvy, tvorenej malými a strednými podnikateľmi, resp. živnostníkmi, ale aj zamestnancami sa dostávajú pod výrazný tlak zo strany štátnych inštitúcií. Tieto okrem nepriameho zvýšenia daní v podobe nie celkom šťastného uplatnenia princípu poplatku za podnikateľskú licenciu cez daňovú licenciu avizujú jednak podstatne dôraznejší prístup štátu pri sledovaní a vyhodnocovaní daňových a odvodových povinností svojich občanov, ale najmä pri postihovaní svojich občanov za každé ich pochybenie. Nikto však nehovorí o riešení a postihoch obrovských daňových únikov, presnejšie skôr podvodov z minulosti alebo o obrovských škodách na verejných prostriedkoch z titulu nevýhodných predajov štátneho majetku, resp. z nevýhodných verejných obstarávaní, resp. škôd z nesprávnych rozhodnutí politických elít v minulosti a škôd z nesprávnych rozhodnutí štátnych úradníkov.

Takže občania Slovenska paradoxne zaplatia dvakrát za množstvo nepotrestaných chýb z minulosti. Prvýkrát vo forme zníženia kvality služieb v zdravotníctve, školstve, v zabezpečovaní sietí cestnej alebo železničnej dopravy, v súdnictve, atď. No a druhýkrát prostredníctvom zvýšených daní a odvodov, určených nie na zlepšenie toho neželaného stavu vo všetkých spomínaných oblastiach, ale v prvom rade na odstraňovanie dôsledkov zlých a nepotrestaných rozhodnutí tých istých politických elít, ktoré sú s minimálnymi obmenami pri moci už viac nej jednu celú generáciu.

Strana občianskej ľavice bude preto od prvých dní roka 2014 zvýšenou aktivitou svojich súčasných členov reagovať na zrýchlenie diania na politickej scéne Slovenska, o ktoré sa nám všetkým postaral predseda NR SR vyhlásením volieb prezidenta SR už na marec 2014 (prvé kolo 15.3, druhé kolo 29.3)

Za predsedníctvo SOĽ si však dovoľujem vysloviť presvedčenie, že sa nenecháme vtiahnuť do politických hašterení o tom kto s kým a kto proti Ficovi v takom rozsahu, aby sme pri tom zabudli na občanov Slovenska. Ale práve naopak, záujmy a problémy občana a rozvíjanie občianskej spoločnosti budú hlavným motívom konania celej Strany občianskej ľavice.

 

Štefan Sládeček
 Predseda SOĽ 

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net